2. Søndag i Advent.

“I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:  Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!  

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«”

Jeg har lavet tre julemønstre til jer, de er som sædvane, tegnet ind af den gode Duttepia. Jeg opfordre som altid at du bruger lige de farver du har og elsker.

Får 4 plader
Får 4 plader
Hyrdedreng 6 plader

Jeg ønsker jer alle en rigtigt dejlig søndag, det er lige vejr til at lave en lille hyggeperle.

Mange perlekram

Perlemama ?